Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

RADA NAUKOWA W SŁUPSKU

1W dniu 21 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej WOPR w Słupsku. Z rąk Prezesa Pomorskiej Federacji WOPR Piotra Dąbrowskiego akty powołania w skład Rady otrzymali jej członkowie (założyciele): prof. dr hab. Stanisław Przybylski, dr Jerzy Telak, dr Dariusz Skalski, dr Oksana Galarowicz, dr Robert Bąk. Prof. dr hab. S. Przybylski jednomyślnie został wybrany na Przewodniczącego Rady. Deklaracje przystąpienia złożyli, a następnie nominacje uzyskali: prof. dr hab. Jerzy Wolanin, prof. dr hab. Ewa Dybińska, prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański, prof. dr hab. Marek Stefański, dr Ewa Zieliński, dr Dagmara Budnik-Przybylska, dr Jacek Przybylski.

W posiedzeniu, zorganizowanym przez Słupski WOPR w Dolinie Charlotty Resort & SPA w m. Strzelinko, udział wzięli także wiceprezes Arkadiusz Jarosiewicz oraz członek Zarządu Słupskiego WOPR Tomasz Kozak (instruktor WOPR) i Zbigniew Zubel (instruktor wykładowca WOPR). Prof. dr hab. S. Przybylski (instruktor WOPR, instruktor w zakresie ratownictwa wodnego) nakreślił kierunki działania Rady oraz postulował o tworzenie dobrego klimatu do współnego działania uczelni, w których pracują jej członkowie. Dr D. Skalski (instruktor wykładowaca WOPR, instruktor w zakresuie ratownictwa wodnego) zaprezentował cele, założenia programowe i zakres prac przygotowawczych do II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", która odbędzie się w Rowach w dniach 25-26 września 2015 roku. Na posiedzeniu dr O. Galarowicz i dr J. Telak (wiceprezydent International Life Saving Federation of Europe, instruktor wykładowca WOPR, instruktor w zakresie ratownictwa wodnego) poinformowali o licznych przedsięwzięciach naukowych (publikacjach, konferencjach, projektach) podjętych przez nich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Dr J. Telak omówił założenia do przygotowywanej konferencji naukowej pt. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”, która została zaplanowana nad jeziorem Zegrzyński w Jachrance w dniach 13-14 kwietnia 2016 roku. Dr E. Zieliński (instruktor wykładowca WOPR, instruktor w zakresie ratownictwa wodnego) przedstawiła diagnozę aktualnej sytuacji panującej w WOPR, a na jej tle kondycję finasową oraz szanse i perspektywy prowadzenia działalności naukowej, edukacyjnej i profilaktycznej w najbliższych latach.


2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9706777