Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

"FROM GAPS TO CAPS" W HAMBURGU

W Hamburgu 27 czerwca 2016 r. rozpoczęło się kolejne seminarium w ramach projektu pt. "Risk Management Capability on Gaps Identification in the Baltic Sea Region. From Gaps to Caps", współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej, z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej prof. dr. hab. Jerzego Wolanina, dr Oksany Galarowicz i dr. Jerzego Telaka oraz przedstawicieli konsorcjum projektowego z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Niemiec i Szwecji.

Zarządzanie ryzykiem oparte na lukach identyfikacyjnych jest projektem w ramach obszaru polityki bezpiecznej strategii Unii Europejskiej w regionie Morza Bałtyckiego (EUSBSR), współfinansowanym przez DG ECHO i prowadzonym przez Departament Fire & Rescue Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, w celu wzmocnienia makroregionalnych zdolności oceny ryzyka oraz ustanowienia skutecznych systemów zarządzania kryzysowego w związku z katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka. Projekt jest podzielony na cztery zadania A, B, C, D. Dziesięciu międzynarodowych partnerów przyczyniają się do szerokiego zakresu rezultatów. Na podstawie wiedzy z poziomu krajowego, zebranych informacji, doświadczenia i najlepszych praktyk można ustalić ogólną perspektywę zasobów, możliwości i braków i doprowadzić do wspólnego podejścia w sprawach związanych z kryzysem. Wytyczne UE dotyczące zarządzania ryzykiem Capability Assessment służą jako punkt odniesienia i są testowane na prawdziwych przykładach. http://www.gapstocaps.eu/

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9937495